Get Adobe Flash player
Milí priatelia,

Obraciame sa na Vás prosbou o podporu vo forme 2% z vašich daní pre občianske združenie Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich.

Rok 2019 znamenal pre našu organizáciu prežitie rôznych radostných udalostí: mohli sme pravidelne predniesť elektronický časopis Myslímovinky, obnoviť webovú stránku www.nepocujuci.sk, uskutočniť tlmočenie divadelného predstavenia do slovenského posunkového jazyka. Sme radi, že môžeme naďalej fungovať aj vďaka Vám, podporovateľom.
S našou aktívnou snahou sa zameriavame aj na to, aby aj v roku 2019 vznikli „hmatateľné“ materiály našej práce. Pripravujeme odborné materiály podporujúce výučbu slovenského posunkového jazyka. Radi by sme vytvorili priestor pre uskutočnenie prednášok v rámci „Posunkovňa“. V neposlednom rade radi by sme sa naďalej venovali osvetovej činnosti problematike Nepočujúcej komunite a ich jazyku.

Za Vašu podporu Vám veľmi vďačíme.

Členovia  Myslím

 2dane 2017

Ako postupovať v roku 2019:

Ak podávate daňové priznanie (fyzické osoby, právnické osoby):

Priamo v daňovom priznaní za rok 2018 je uvedený odsek "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane", kam môžete vpísať informácie o vybranom prijímateľovi vašich 2 %. Termín odovzdania daňového priznania je do 31. marca 2019.

Tlačivá:
vyhlásenie za rok 2018
pdf1 potvrdenie o zaplatení dane pdf1

 

Údaje:

 

Názov: Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich
IČO: 30799813
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Jelačičova 4, Bratislava 82108

 

Ak ročné zúčtovanie dane za Vás vykoná Váš zamestnávateľ:

1. Požiadate zamestnávateľa, aby Vám vyplnil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (do 15. februára).
2. Vyplníte tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane".
3. Obidve tlačivá zašlete alebo odnesiete na príslušný daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska do 30. apríla 2019 (www.drsr.sk).