Get Adobe Flash player
Milí priatelia,

Obraciame sa na Vás prosbou o podporu vo forme 2% z vašich daní pre občianske združenie Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich.

Rok 2017 znamenal pre našu organizáciu prežitie rôznych radostných udalostí: tešili sme sa z bohatých aktivít, ktoré sme organizovali.

Sme radi, že môžeme naďalej fungovať aj vďaka Vám, podporovateľom. V roku 2017 vyšla ďalšia publikácia: "Humor Nepočujúcich".
S našou aktívnou snahou sa zameriavame aj na to, aby aj v roku 2018 vznikli „hmatateľné“ materiály našej práce. Pripravujeme ďalšie multimediálne publikácie. Plánujeme vydávať elektronický bulletin Myslímovinky. Podieľame sa aj na vytváraní informácii bez bariér dôležité pre používateľov slovenského posunkového jazyka, hlavne na www.nepocujuci.sk prostredníctvom videoklipov v slovenskom posunkovom jazyku. V neposlednom rade sa budeme snažiť priblížiť Vám jazyk a kultúru komunity Nepočujúcich.

Za Vašu podporu Vám veľmi vďačíme.

Členovia  Myslím

 2dane 2017

Ako postupovať v roku 2018:

Ak podávate daňové priznanie (fyzické osoby, právnické osoby):

Priamo v daňovom priznaní za rok 2017 je uvedený odsek "Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane", kam môžete vpísať informácie o vybranom prijímateľovi vašich 2 %. Termín odovzdania daňového priznania je do 31. marca 2018.

Tlačivá:
vyhlásenie za rok 2017
pdf1 potvrdenie o zaplatení dane pdf1

 

Údaje:

 

Názov: Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich
IČO: 30799813
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Jelačičova 4, Bratislava 82108

 

Ak ročné zúčtovanie dane za Vás vykoná Váš zamestnávateľ:

1. Požiadate zamestnávateľa, aby Vám vyplnil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (do 15. februára).
2. Vyplníte tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane".
3. Obidve tlačivá zašlete alebo odnesiete na príslušný daňový úrad podľa Vášho trvalého bydliska do 30. apríla 2018 (www.drsr.sk).