Get Adobe Flash player
 

 Skupinové a víkendové kurzy

(3 osoby - 9 osôb) 

 Jeden modul 

(60 vyučovacích hodín)

plná cena

 199 €

držitelia kartu ITIC  

 189 €

držitelia karty ISIC, Euro-26 

 169 €

rodičia nepočujúcich detí (zľava sa vzťahuje na rodičov nepočujúcich detí + kópia preukazu ŤZP-S dieťaťa)  

 149 €

 dva moduly počas dvoch semestrov (napr. 1.modul a 2.modul alebo 2.modul a 3.modul)

 318 €

Môžete sa s nami dohodnúť o platbe kurzu. Z vážnych dôvodov je možné platbu kurzu rozložiť do dvoch až troch splátok. Za každú splátku účtujeme navyše 1 €.
Napríklad:
 • pri sume 199 €: 100 € (1. splátka) + 51 € (2. splátka) + 51 € (3. splátka) = 202 €
 • pri sume 199 €: 100 € (1. splátka) + 101 € (2. splátka) = 201 €
Pri oneskorení platby splátky stanovenej vo faktúre účtujeme za každý omeškaný deň 0,50 € poplatok navyše.
 

 Individuálne kurzy

(1 osoba - 2 osoby) 

 Jeden modul

plná cena:

- pri 1 vyučovacej hodine (60 minút): 1 osoba - 30 stretnutí

- pri 2 vyučovacích hodinách (120 minút): 1 osoba - 15 stretnutí

 285 €

plná cena - 2 osoby (1 osoba 238 €):

- pri 1 vyučovacej hodine (60 minút): 2 osoby - 32 stretnutí

- pri 2 vyučovacích hodinách (120 minút): 2 osoby - 16 stretnutí

 476 €

1 vyučovacia hodina (60 minút)/osoba

 9,5 €

1 vyučovacia hodina (60 minút)/2 osoby

 14 €

2 vyučovacie hodiny (120 minút)/osoba

 19 €

2 vyučovacie hodiny (120 minút)/2 osoby

 28 €

Môžete sa s nami dohodnúť o platbe kurzu. Z vážnych dôvodov je možné platbu kurzu rozložiť do dvoch až troch splátok. Za každú splátku účtujeme navyše 1 €.
Napríklad:
 • pri sume 285 €: 100 € (1. splátka) + 100 € (2. splátka) + 87 € (3. splátka) = 287 €
 • pri sume 285 €: 143 € (1. splátka) + 143 € (2. splátka) = 286 €
Pri oneskorení platby splátky stanovenej vo faktúre účtujeme za každý omeškaný deň 0,50 € poplatok navyše.  
 

 Letné a zimné intenzívne kurzy pre začiatočníkov - 1 týždeň

(3 osoby - 9 osôb) 

(20 vyučovacích hodín)

plná cena

 69 €

držitelia kartu ITIC  

 65 €

držitelia karty ISIC, Euro-26 

 59 €

rodičia nepočujúcich detí (zľava sa vzťahuje na rodičov nepočujúcich detí + kópia preukazu ŤZP-S dieťaťa)  

 52 €

 

 

 

 

 

 

 

G. Kurz "Lektorské minimum pre lektorov slovenského posunkového jazyka" Cena:

 • 1 záujemca – 199 €/osoba (1 vyučovacia hodina = 4,98 €)
 • 2 záujemcovia – 164 €/osoba (1 vyučovacia hodina = 4,1 €)
 • viac ako 3 záujemcovia – 129 €/osoba (1 vyučovacia hodina = 3,22 €)

Rozsah kurzu: 40 vyučovacích hodín

Zľavy: neposkytujú sa zľavy

 


H. Konzultačné hodinyCena:

 • 60 min - 9,5 €
 • 90 min - 15 €
 • 120 min - 19 €
 • za každú ďalšiu polhodinku po 120 min. účtujeme - 3 €

Konzultačné hodiny sú určené pre osobu či osoby, ktoré by potrebovali radu, pomoc od nás, od členov občianskeho združenia Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich, napr. o jazykovede posunkového jazyka, o výučbe slovenského posunkového jazyka na kurze, o manažmente občianskeho združenia a pod.