DVD - Rozprávky tradičnej kultúry v slovenskom posunkovom jazyku

DVD-potlač---Ezopové-bájky-
Rating: Not Rated Yet
Cena
Základná cena s DPH
Predajná cena5,00 €
Popis

Niekoľko slov o rozprávke v slovenskom posunkovom jazyku

Tématiku rozprávok sme si vybrali z toho dôvodu, že deti so sluchovým postihnutím majú problém s čítaním s porozumením, t.z. mechanicky čítajú text, ale žiaľ, veľakrát im obsah a hlavná myšlienka uniká. Z tohto dôvodu, ako som už spomínal, sme si vybrali dvanásť rozprávok. Po prečítaní a analýze textu rozprávky, sme ich preložili do Slovenského posunkového jazyka. Pri preklade sme brali ohľad na detského diváka a tomu sme prispôsobili aj posunkovú zásobu, čiže sme primárne použili detské posunky, pomalšie a väčšie rozprávanie v posunkovom jazyku. Na pozadí, za figurantom je vždy kreslený obrázok (ktorý kreslil nepočujúci pracovník OZ Myslím), prestavujúci dejovú situáciu, ktorá napomáha k lepšej  orientácii v deji, podobne ako je tomu aj v rozprávkových knihách obohatených o ilustrácie.

 

Zoznam rozprávkov do slovenského posunkového jazyka:

Bambi - Michal Hefty

Cínový vojačik - Tomáš Máňa

Červená čiapocka - Erika Dobišová

Červená sliepočka - Jozef Rigo

Kocúr v čizmách - Tomáš Máňa

Malá morská víla - Erika Dobišová

Medveď a malé orieška - Tomáš Slezák

Snehulienka - Ľudmila Baťová

Soľ nad zlato - Miroslava Tomášková

Šípková Ruženka - Jozef Rigo

Tri malé prasiatka - Ľudmila Baťová

Zlatovláska a tri medvede - Ľudmila Baťová

 

Ukážky: