Víkendové kurzy




Typ kurzu

Termín

Deň

Čas

Kapacita

Obsadené

Prihláška

Pre 1. modul a 2. modul - v prípade menej ako 4 prihlásených osôb v skupine sa kurz nebude otvárať.


Jednotlivé kurzy prebiehajú v dvojtýždňových intervaloch podľa presne stanovených termínoch:
Sobota
Nedeľa