.Cenník.


A. Skupinové kurzy
Cena: 199 €/60 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 3,32 €)
Rozsah kurzu:
 • 2-x týždenne, čiže 2 vyučovacie hodiny (90 minút) na deň x 2 dni v týždni x 15 týždňov (cca 4 mesiace) = 60 vyučovacích hodín
Zľavy:
 • 189 €- 5% - držitelia kartu ITIC (1 vyučovacia hodina = 3,15 €)
 • 169 €- 15% - držitelia karty ISIC, Euro-26 (1 vyučovacia hodina = 2,82 €)
 • 149 € - 25% - rodičia nepočujúcich detí (zľava sa vzťahuje na rodičov nepočujúcich detí + kópia preukazu ŤZP-S dieťaťa) (1 vyučovacia hodina = 2,48 €)
 • 318 € - 20% - za dva moduly počas dvoch semestrov (napr. 1.modul a 2.modul alebo 2.modul a 3.modul)
Môžete sa s nami dohodnúť o platbe kurzu. Z vážnych dôvodov je možné platbu kurzu rozložiť do dvoch až troch splátok. Za každú splátku účtujeme navyše 1 €.
Napríklad:
 • pri sume 199 €: 100 € (1. splátka) + 51 € (2. splátka) + 51 € (3. splátka) = 202 €
 • pri sume 199 €: 100 € (1. splátka) + 101 € (2. splátka) = 201 €
Pri oneskorení platby splátky stanovenej vo faktúre účtujeme za každý omeškaný deň 0,50 € poplatok navyše.

B. Víkendové kurzy
Cena: 199 €/60 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 3,32 €)
Rozsah kurzu:
každý druhý víkend – 2x týždenne, čiže 2 vyučovacie hodiny (90 minút) na deň x 2 dni v týždni x 15 týždňov (cca 4 mesiace) = 60 vyučovacích hodín
Zľavy:
 • 189 €- 5% - držitelia kartu ITIC (1 vyučovacia hodina = 3,15 €)
 • 169 € - 15% - držitelia karty ISIC, Euro-26 (1 vyučovacia hodina = 2,82 €)
 • 149 € - 25% - rodičia nepočujúcich detí (zľava sa vzťahuje na rodičov nepočujúcich detí + kópia preukazu ŤZP-S dieťaťa) (1 vyučovacia hodina = 2,48 €)
Môžete sa s nami dohodnúť o platbe kurzu. Z vážnych dôvodov je možné platbu kurzu rozložiť do dvoch až troch splátok. Za každú splátku účtujeme navyše 1 €.
Napr.:
 • pri sume 199 €: 100 € (1. splátka) + 51 € (2. splátka) + 51 € (3. splátka) = 202 €
 • pri sume 199 €: 100 € (1. splátka) + 101 € (2. splátka) = 201 €
Pri oneskorení platby splátky stanovenej vo faktúre účtujeme za každý omeškaný deň 0,50 € poplatok navyše.

C. Individuálne kurzy
Cena:
 • pri 1 vyučovacej hodine (60 minút): 9,5 €/osoba, 14 €/2 osoby
 • pri 2 vyučovacích hodinách (120 minút): 19 €/osoba, 28 €/2 osoby
Rozsah kurzu: dohodou
Zľavy: neposkytujú sa zľavy
Podmienky pre splnenie jedného modulu formou individuálneho kurzu (kurz je zakončený skúškou):
- pri 1 vyučovacej hodine (60 minút): - pri 2 vyučovacích hodinách (120 minút):
1 osoba - 30 stretnutí = 285 €
2 osoby - 34 stretnutí = 476 €
1 osoba - 15 stretnutí = 285 €
2 osoby - 17 stretnutí = 476 €

D. Letné a zimné intenzívne kurzy pre začiatočníkov
Cena: 69 €/20 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 3,45 €)

Rozsah kurzu: 5x do týždňa/180 minút = 20 vyučovacích hodín, 1 týždeň = 5 pracovných dní

Zľavy:

 • 65 € - 5% - držitelia karty ITIC (1 vyučovacia hodina = 3,25 €)
 • 59 € - 15% - držitelia karty ISIC, Euro-26 (1 vyučovacia hodina = 2,95 €)
 • 52 € - 25 % - rodičia nepočujúcich detí (zľava sa vzťahuje na rodičov nepočujúcich detí + kópia preukazu ŤZP-S dieťaťa) (1 vyučovacia hodina = 2,6 €)

E. Konverzačné kurzy pre mierne pokročilých, stredne pokročilých a pokročilých
Cena: 34 €/10 vyučovacích hodín (1 vyučovacia hodina = 3,4 €)

Rozsah kurzu: 5x do týždňa/90 minút = 10 vyučovacích hodín, 1 týždeň = 5 pracovných dní

Zľavy:

 • 32 € - 5% - držitelia karty ITIC (1 vyučovacia hodina = 3,2 €)
 • 29 € - 15% - držitelia karty ISIC, Euro-26 (1 vyučovacia hodina = 2,9 €)
 • 26 € - 25 % - rodičia nepočujúcich detí (zľava sa vzťahuje na rodičov nepočujúcich detí + kópia preukazu ŤZP-S dieťaťa) (1 vyučovacia hodina = 2,6 €)

F. Kurzy na mieru
Cena: dohodou alebo podobná cena pri individuálnych kurzoch (počet osôb 1-2)
Rozsah kurzu: dohodou
Zľavy: neposkytujú sa zľavy

G. Kurz "Lektorské minimum pre lektorov slovenského posunkového jazyka"
Cena:
 • 1 záujemca – 199 €/osoba (1 vyučovacia hodina = 4,98 €)
 • 2 záujemcovia – 164 €/osoba (1 vyučovacia hodina = 4,1 €)
 • viac ako 3 záujemcovia – 129 €/osoba (1 vyučovacia hodina = 3,22 €)

Rozsah kurzu: 40 vyučovacích hodín

Zľavy: neposkytujú sa zľavy


H. Konzultačné hodiny
Cena:
 • 60 min - 9,5 €
 • 90 min - 15 €
 • 120 min - 19 €
 • za každú ďalšiu polhodinku po 120 min. účtujeme - 3 €
Konzultačné hodiny sú určené pre osobu či osoby, ktoré by potrebovali radu, pomoc od nás, od členov občianskeho združenia Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich, napr. o jazykovede posunkového jazyka, o výučbe slovenského posunkového jazyka na kurze, o manažmente občianskeho združenia a pod.