.Autori.
Michal HEFTY - riaditeľ Myslím, administrátor E-learning, lektor 

Angela HEFTY - vedúca projektu E-learning, lektorka

Jan KUBÍK - softwarový vývojár, DB builder, design, administrátor E-learning , technická podpora

Tomáš SLEZÁK - spoluzakladateľ, DB administrátor, administrátor E-learning , strih videa, lektor

Ľudmila BAŤOVÁ - hlavná kontrolórka viet a videoklipov, lektorka

Tomáš MÁŇA - strih videa, lektor

Michal FUZÁK - lektor

Ivica TICHÁ - lektorka

Barbara RANDUŠKOVÁ - jazyková korektúra